Услуги

КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ.

Релокация на бизнес – организация на всички бизнес процеси, регистрации и съпътстващи услуги, осигуряване на подходящи имоти за работа и пребиваване, асистенция в навлизането на локалния пазар, маркетинг и пазарен анализ.

Телекомуникация – бизнес планиране, икономически и пазарни анализи, стратегическо планиране, оценка на регулаторната среда в сектора.

Хотелиерство и ресторантьорство – комплексна консултация на управленско ниво във всички етапи на организацията и функционирането на хотели, ресторанти, заведения.

ПОКУПКО – ПРОДАЖБА И УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ.

Заставаме до вас за да защитим интересите ви и да съдействаме в договарянето на най-добрите условия за вас, преминавайки през всяка стъпка и детайл в процесите до постигане на крайната цел. Работим ексклузивно само и единствено с вас. Информираме ви структурирано и прозрачно. Луксът да е лесно и удовлетворяващо съществува!

СЪДЕЙСТВИЕ ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ.

Няма невъзможни начинания, ако има правилно построен бизнес план. Работим с кредитиращи банкови институции при най-конкурентни пазарни условия и ви осигуряваме индивидуални решения за финансиране, съобразени с необходимостите ви и съгласно проектите ви.

ОЦЕНКА ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ОЦЕНИТЕЛ.

Експертна оценка на недвижими имоти (жилищни, поземлени, търговски, офис, промишлени) съобразно индивидуалните им характеристики и зададената цел на оценяването.

Бизнес оценка с анализ на финансовото състояние и капитал, конкурентни предимства и потенциал, анализ на стойността на активи и пасиви.

ПРОЕКТЕН МЕНИДЖМЪНТ.

Всеки инвеститор може да разчита на компетентна и стриктна съвместна работа по намиране на подходящ за инвестиция и строителство имот, комплексна посредническа дейност за договаряне на покупка или обезщетение, изготвяне на работен архитектурен проект от утвърдени проектантски екипи, маркетинг и продажби, управление на недвижимости. Ние сме опитни и отговорни в дългия път по създаване и реализация на отличителни и печеливши строителни проекти. Разчитайте на нас.

ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН И ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ.

Реномирани проектантски екипи ще създадат за вас забележителни интериори на индивидуални обекти, които в най-голяма степен да изразяват вашия стил и харизма. Ние ще дефинираме вашите очаквания и съобразно проекта ще ги претворим в реалност. Ще получите предложения, съобразени с вкуса и бюджета ви в комбинация с възможност за качествено изпълнение на всички необходими ремонтни дейности